අකිල අනෝමාව කපයි.

0
42

දයා ගමගේ මහතාගේ බිරිද වන අනෝමා ගමගේ මහත්මියව එජාපයේ ලක් වණිතා පෙරමුණෙන් ඉවත් කර එ සදාහා පක්ෂ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන අචිනි ලොකු බණ්ඩාර මහත්මියව පත්කර ඇති බවට වාර්ථා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here